موسسه آموزشی و پژوهشی روبون
اطلاعیه ها
ثبت نام در آزمون
برای شرکت در آزمون کافیست اطلاعات را تکمیل نمایید. دقت فرمایید که در هنگام شرکت در آزمون اطلاعات وارد شده را نیاز خواهید داشت.
شروع ثبت نام: 1399/03/22 ساعت 12:12 - پایان ثبت نام: 1399/05/20 ساعت 11:11
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
هیچ کارت ورود به جلسه ای ثبت نشده است است.
آزمون های آنلاین
شروع: 1399/06/23 ساعت 10:10 - پایان: 1399/10/10 ساعت 10:10
شروع: 1399/06/26 ساعت 10:10 - پایان: 1399/10/10 ساعت 10:10
شروع: 1399/06/28 ساعت 10:10 - پایان: 1399/10/10 ساعت 10:10
شروع: 1399/06/29 ساعت 10:10 - پایان: 1399/10/10 ساعت 10:10
شروع: 1399/06/30 ساعت 10:10 - پایان: 1399/10/10 ساعت 10:10
شروع: 1399/06/30 ساعت 10:10 - پایان: 1399/10/10 ساعت 10:10
شروع: 1399/06/30 ساعت 10:10 - پایان: 1399/10/10 ساعت 10:10
شروع: 1399/06/30 ساعت 10:10 - پایان: 1399/10/10 ساعت 10:10
شروع: 1399/07/01 ساعت 10:10 - پایان: 1399/10/10 ساعت 10:10
شروع: 1399/07/01 ساعت 10:10 - پایان: 1399/10/10 ساعت 10:10
مشاهده نتیجه آزمون
شروع: 1399/06/23 ساعت 10:10 - پایان: 1399/10/10 ساعت 10:10
شروع: 1399/06/23 ساعت 10:10 - پایان: 1399/10/10 ساعت 10:10
شروع: 1399/06/26 ساعت 10:10 - پایان: 1399/10/10 ساعت 10:10
شروع: 1399/06/28 ساعت 10:10 - پایان: 1399/10/10 ساعت 10:10
شروع: 1399/06/23 ساعت 10:10 - پایان: 1399/10/10 ساعت 10:10
شروع: 1399/06/23 ساعت 10:10 - پایان: 1399/10/10 ساعت 10:10
شروع: 1399/06/30 ساعت 10:10 - پایان: 1399/10/10 ساعت 10:10
شروع: 1399/06/30 ساعت 10:10 - پایان: 1399/10/10 ساعت 10:10
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر